MVDr. Barbara Lenska

Happy samoyeds

10 Feb: Eyes Checked and Healthy

I am very happy for my 3 little monsters as MVDr. Barbara Lenska checked their eyes Polka Teddy Bear iz Moskovskoy Metely, 2.5 years (Zhasmin iz Moskovskoy Metely x Bairak Azskas Pozemka) Union Jack iz Moskovskoy Metely, 18 months (Smiling…