I am very happy for my 3 little monsters as MVDr. Barbara Lenska checked their eyes

Polka Teddy Bear iz Moskovskoy Metely, 2.5 years (Zhasmin iz Moskovskoy Metely x Bairak Azskas Pozemka)

Union Jack iz Moskovskoy Metely, 18 months (Smiling Snowball Sugar Daddy x Charovnitsa iz Moskovskoy Metely)

Radost Zhizni Elizabeth Taylor, 6 months (Dorian Spring Born to Live Siberia x Belyi Volk Happy History)

– all have healthy eyes!!!

Happy samoyeds

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.